OBNOVA ŠOLE IN PARKIRANJE

Z obnovo fasade šole (Domžale) pričnemo 25. 4. 2016.

Prosimo, da (predvsem zaradi varnosti otrok) parkirate na novem parkirišču (bivša Metalka trgovina). Uvoz na novo parkirišče je par metrov naprej od našega siceršnjega dovoza.

Peš izhodi z novega parkirišča so na Ljubljansko cesto in direktno k šoli (pri drevesu).