Osnovni podatki o katalogu

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
GLASBENE ŠOLE DOMŽALE

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Glasbena šola Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
Tel.: 01/724-14-19
Odgovorna uradna oseba:

Andreja Humar, ravnateljica 

E-naslov: andreja.humar@guest.arnes.si 

Datum prve objave kataloga: 2. 2. 2009
Datum zadnje spremembe: 21. 11. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://glasbenasoladomzale.splet.arnes.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

Dostopnost