Osebna izkaznica

Glasbena šola Domžale

Ljubljanska cesta 61

1230 Domžale

Ravnateljica: Andreja Humar
Pomočnica ravnateljice:
Neža Prešeren
Poslovna sekretarka: Irena Mav
Vprašanja za računovodstvo: gs.domzale@guest.arnes.si

Telefon: 01/724-14-19

Elektronska pošta: gs.domzale@guest.arnes.si

Davčna številka: 45558264

Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8357 058

 Matična številka: 5082862000

Ustanoviteljice šole  so občine: Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin.

Šolski okoliš zajema naselja vseh občin ustanoviteljic.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov, skupaj  19 predstavnikov. Vodi ga predsednik, ki ga izvolijo na svojem prvem sestanku.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor in strokovni aktivi.

Dostopnost